Pääsiäinen 1994

Saarna Karttulan kirkossa pääsiäisenä 3.4.1994


Joh. 20: 1-10

Sapatin mentyä, viikon ensimmäisenä päivänä Magdalan Maria tuli jo aamuhämärissä haudalle ja näki, että haudan suulta oli kivi siirretty pois. Hän lähti juoksujalkaa kertomaan siitä Simon Pietarille ja sille opetuslapselle, joka oli Jeesukselle rakkain, ja sanoi heidät tavattuaan: "Ovat vieneet Herran pois haudasta, emmekä me tiedä, minne hänet on pantu."  Pietari ja se toinen opetuslapsi lähtivät heti juoksemaan haudalle. Miehet menivät yhtä matkaa, mutta se toinen opetuslapsi juoksi Pietaria nopeammin ja ehti haudalle ensimmäisenä. Hän kurkisti sisään ja näki käärinliinojen olevan siellä, mutta hän ei mennyt sisälle. Simon Pietari tuli hänen perässään, meni hautaan ja katseli siellä olevia käärinliinoja. Hän huomasi, että Jeesuksen kasvoja peittänyt hikiliina ei ollut käärinliinojen vieressä vaan erillään, omana käärönään. Nyt tuli sisään myös se toinen opetuslapsi, joka oli ensimmäisenä saapunut haudalle, ja hän näki ja uskoi. Vielä he näet eivät olleet ymmärtäneet, että kirjoitusten mukaan Jeesus oli nouseva kuolleista. 

Opetuslapset lähtivät haudalta majapaikkaansa.


“Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta.” 1. Piet. 1:3

Sapatinpäivän jälkeen sunnuntaiaamuna alkoi ihmeellinen liikehdintä Jeesuksen hautaa kohti. Yksi kulkija oli Maria Magdaleena. Raskain ja rakastavin mielin hän kulki haudalle, mutta ihmeekseen näki, että haudan suulle asetettu suuri kivi oli vieritetty pois. Katsomatta hautaan hän lähti viemään viestiä juoksujalkaa Pietarille ja Johannekselle. 

Nyt alkoi maailmanhistorian ihmeellisin kilpajuoksu. Lähtölaukauksen antaja oli Magdalan Marian viesti: hauta on tyhjä!

Johannes ehti haudalle ensimmäisenä. Hän voitti juoksukilpailun, kurkisti hautaan ja näki käärinliinat siellä. Toiseksi tullut Pietari oli rohkeampi. Hän meni haudan sisään ja näki hänkin Jeesuksen ruumiin ympärillä olleet käärinliinat ja hikiliinan. Kaikki ne olivat hyvässä järjestyksessä. Mistään haudan ryöstöstä ei ollut kysymys. Jumala on järjestyksen Jumala tässäkin kohden.

Johanneksesta sanotaan: hän näki ja uskoi.

Mutta ymmärrys opetuslapsilta vielä puuttui. Se kirjoitusten kohta, jossa Jeesuksen sanotaan nousevan kuolleista, ei sillä hetkellä vielä heille avautunut. Ihmeissään he palasivat majapaikkaansa.

Rakkaat ystävät! Hauta on tänäänkin tyhjä. Olen omin silmin saanut se todeta.

Kun Jerusalemissa puutarhahaudalla astuu Jeesuksen hautaan, kokee ihmeellisen tunnelman. Aivan kuin joku sanoisi:”Ei hän ole täällä, hän on noussut ylös kuolleista!”

Haudassa kävijä ei löydä Jeesusta kuolleiden joukosta. On pian päästävä elävien joukkoon, pois kolkosta haudasta. Hän ei ole haudassa. Hän on siellä, missä häneen uskotaan. Hän ei totisesti jäänyt hautaan. “Kristus nousi kuolleista, kuolemalla kuoleman voitti, ja haudassa oleville elämän antoi.”

Pahan ja paholaisen valta on murrettu. 

Kaikki on täytetty. 

Kaikki synnit on sovitettu

Rauha saavutettu.

Saamme olla voittajan puolella. Olemme olleet sitä kasteestamme lähtien. Siinä tulimme jo Jeesuksen kuoleman tuomasta voitosta osallisiksi. Sanoohan Raamattu: “Me olemme yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman.” Room. 6:4

Kristuksen ylösnousemuksen kautta me pääsemme uuteen elämään. Se on elämää Jeesuksen kanssa. Sanoohan Jeesus kastekäskyn lopussa: “Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.” Saamme kulkea ylösnousseen seurassa iankaikkista elämää kohti. Emme ole panneet toivoamme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, vaan iankaikkisesti. Sillä Kristus on herätetty kuolleista esikoisena, eli ensimmäisenä. ja koska hän elää, mekin saamme elää.

Sanomme uskontunnustuksessa: Minä uskon ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Se, mikä tapahtui Jeesukselle, tapahtuu meillekin, häneen uskoville. Isän kirkkaus herättää tai muuttaa meidätkin ylösnousemuksen hetkellä. Saamme nousta hänen toisessa tulemuksessaan häntä vastaan ja aina olla Herran kanssa taivaassa. 

Juoskaamme siis mekin kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, täydessä luottamuksessa uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen Kristukseen.