Kristuksen taivaaseenastumisen päivä 1986

Saarna Karttulan kirkossa 3.5.1986

3. vuosikerta

Luuk. 14: 49-53

Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut; mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta."

Sitten hän vei heidät pois, lähes Betaniaan asti, ja nosti kätensä ja siunasi heidät.

Ja tapahtui, että hän siunatessaan heitä erkani heistä, ja hänet otettiin ylös taivaaseen. Ja he kumarsivat häntä ja palasivat Jerusalemiin suuresti iloiten.

Ja he olivat alati pyhäkössä ja ylistivät Jumalaa.


Pelastushistorian suurissa tapahtumissa olemme päässeet Kristuksen taivaaseenastumisen päivään. Jouluna vietimme Jeesuksen syntymäjuhlaa, sitten pitkäperjantaita ja pääsiäistä ja nyt tuota vanhaa perinteistä helatorstaita, vaikkakin vielä lauantaina muutaman vuoden aikana.

Mitä merkitsee Kristuksen taivaaseenastuminen pelastushistorian tapahtumissa?

Jeesus oli sanonut opetuslapsilleen, että heille oli hyväksi se, että hän menee pois, sillä ellei hän mene pois, ei Pyhä Henki tule heidän tykönsä.

Helatorstai merkitsi siis Jeesukselle sitä, että hän pääsi takaisin Isän kotiin, ja meille se merkitsee lupausta Pyhän Hengen laskeutumisesta tämän maan päälle jatkamaan Kristuksen täyttämää pelastustyötä.

Opetuslapset olivat saaneet Jeesukselta käskyn pysyä Jerusalemissa ja odottaa Taivaan Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka he olivat saaneet. Heidät luvattiin kastaa Pyhällä Hengellä muutaman päivän jälkeen.

Kun opetuslapset utelivat Jeesukselta Jumalan valtakunnan tulemisen aikaa, Jeesus sanoi: “Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut, vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka.”

Jeesuksen taivaaseenastumisen yhteyteen liittyy näin hyvin läheisesti lähetyskäsky. Ei heitä jätetty tänne maailmaan joutilaiksi, vaan tekemään työtä Jumalan valtakunnan laajentumiseksi. Tuota työtä oli tehtävä kastaen ja opettaen. Heistä tuli Kristuksen todistajia sitten, kun he saivat Pyhän Hengen voiman.

Jokainen Jeesuksen opetuslapsi on näin vihitty Jumalan työtoveriksi, lähetystyöntekijäksi, viemään sanomaa Kristuksen sovitustyöstä lähelle ja kauas, Jerusalemiin, Juudeaan, Samariaan ja aina maan ääriin asti.

Nämä ensimmäiset lähetetyt saivat nähdä yllään ylösnousseen Jeesuksen siunaavat kädet, kun Jeesus vei heidät lähes Betaniaan asti, nosti kätensä ja siunasi heidät. Siunatessaan heitä hän erkani heistä ja hänet otettiin ylös taivaaseen.

Näin yhä tänä päivänä jokainen Jeesuksen lähetyskäskyä toteuttava lähellä ja kaukana on yhä Jeesuksen siunaavien käsien alla. Jeesus siunaa valtakuntansa vaivain kantajat.

Lävistetyt kädet ovat yhä meidän yllämme, ja me kuulemme tämän lohdutuksen: “Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän.”

Raamattu kertoo, että pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään, ja Ilm. 1: 7 sanotaan: “Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessaan.”

Raamattu ei puhu vain samasta tavasta, jolla Jeesus maan päältä lähti, vaan myös samasta paikasta. Sak. 14: “Katso, Herran päivä on tuleva — ja sinä päivänä hänen jalkansa seisovat Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti.” Samoilla paikoilla on myös Betania. Kristuksen taivaaseenastumisella ja takaisintulolla on näin kiinteä yhteys. Sanoohan Jeesus toissa sunnuntain evankeliumitekstissä: “Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.”

Rakkaat ystävät! Kristus on nyt taivaassa Isän luona ja rukoilee meidän puolestamme. Hän rukoilee sielujemme pelastuksen puolesta, ettei uskomme raukeaisi tyhjiin. Hän rukoilee, että jaksaisimme olla hänen todistajiaan tässä rauhattomassa ja pahassa maailmassa. Hänen siunaavat kätensä ovat hänen omiensa päällä. Kaiken hän kääntää täällä maailmassa omiensa parhaaksi ja valtakuntansa voitoksi. Meiltä kysytään vain uskollisuutta - niin, juuri sitä meiltä kysytään, uskollisuutta kuolemaan asti, että saisimme Kristuksen tykönä taivaassa elämän kruunun.