Helluntain valmistuspäivä 1991

Saarna Syvänniemen kirkossa sunnuntaina 18.5.1991

 Toinen vuosikerta


Joh. 7: 37-39

Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: "Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat." Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen.


Tämän sunnuntain aiheena on Hengen odottaminen.  Kysymys on Pyhästä Hengestä. Jeesuksen taivaaseen nousemisen jälkeen Hengen odottaminen oli täyttä todellisuutta. Jeesus oli luvannut lähettää opetuslapsilleen Pyhän Hengen.  Jäähyväispuheessaan hän oli sanonut: “Mutta kun hän tulee, Totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se,  mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.  Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani, ja julistaa teille.”

Pyhän Hengen päätehtävä on Jeesuksen Kristuksen kirkastaminen meille. Hän, Pyhä Henki, on kuin sähkömuuntaja, joka tekee Kristuksen suuren voiman käyttökelpoiseksi voimaksi arkielämässä.

Opetuslapset odottivat Pyhää Henkeä 10 päivää. Jeesus oli kehottanut heitä pysymään Jerusalemissa, kunnes heidän päällensä puetaan Voima korkeudesta. “Älkää lähtekö pois Jerusalemista vaan odottakaa, kunnes teidän päällenne puetaan Voima korkeudesta.”  He kysyivät: “Tälläkö ajalla sinä rakennat Israelille valtakunnan?”  Jeesus hillitsi heidän uteliaisuuttaan ja sanoi, ettei heidän sovi tietää aikoja eikä määrähetkiä jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut. “Kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka.”

Pyhällä Hengellä on paljon suuria tehtäviä, ja hän on koko ajan työssä. Hän antaa myös Hengen saaneille tehtäviä ja pitää heitä koko ajan työssä. Se ei aina ole lihalle ja verelle mieluisaa, sillä lepohetkiä on harvassa, ja usein lepopaikkakin on rauhaton. Mutta Pyhä Henki ei suo lepoa ennen kuin tehtävä on suoritettu.

Pyhä Henki on jumaluuden kolmas persoona. Hän oli jo luomisessa mukana. Raamatun alussa luemme: “Ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä”. Hän on kaiken eläväksi tekijä, joka lähtee Isästä ja Pojasta ja jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. (Nikean uskontunnustus)

Pyhä Henki toimii Jumalan sanan kautta. Evankeliumissa Hän kutsuu meitä Kristuksen luokse. Pyhä Henki lahjoitetaan meille jo pyhässä kasteessa. Mutta Hän ei ole kastetun mukana, jos tämä elää tahallaan synnissä ja vastustaa Pyhää Henkeä. Mutta Hän tulee uudestaan ja pysyy siellä, missä rukoillaan ja pyydetään Pyhää Henkeä tulevaksi.

Jeesus opettaa, että jos te, jotka olette pahoja, osaatte antaa  lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa enemmän Jumala antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Silloin toteutuu tämän pyhäpäivän evankeliumitekstin opetus: jokainen janoava tulkoon Jeesuksen tykö ja juokoon. Joka häneen uskoo, hänen sisimmästään juoksevat elävän veden virrat.

Rakkaat ystävät! Odotammeko me Pyhää Henkeä? Juoksevatko meidän sisimmästämme elävän veden virrat? Jos seurakunnan jäsenten sydämessä ja elämässä Pyhä Henki toimii, hän toimii silloin koko seurakunnassa. Hän panee meidät liikkeelle Jumalan valtakunnan asioissa. Hän  antaa meille tehtäviä kodissa, kyläkunnassa ja koko seurakunnassa. Saamme olla hänen työtovereitaan. Eikö se ole armoa, että syntinen saa kirkastaa pyhää Kristusta aina maan ääriin asti?