Helluntai 1988

Saarna Syvänniemen kirkossa 22.5.1988

2. vuosikerta


Joh. 12: 44-50

Mutta Jeesus huusi ja sanoi: "Joka uskoo minuun, se ei usko minuun, vaan häneen, joka on minut lähettänyt. Ja joka näkee minut, näkee hänet, joka on minut lähettänyt.

Minä olen tullut valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen.

Ja jos joku kuulee minun sanani eikä niitä noudata, niin häntä en minä tuomitse; sillä en minä ole tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan maailman.

Joka katsoo minut ylen eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa: se sana, jonka minä olen puhunut, se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä. Sillä en minä itsestäni ole puhunut, vaan Isä, joka on minut lähettänyt, on itse antanut minulle käskyn, mitä minun pitää sanoman ja mitä puhuman. Ja minä tiedän, että hänen käskynsä on iankaikkinen elämä. Sentähden, minkä minä puhun, sen minä puhun niin, kuin Isä on minulle sanonut."


Tämän sunnuntain aihe on Pyhän Hengen vuodattaminen. Kuulimme epistolatekstissä (Ap.t. 2: 1-11), miten se tapahtui. Tuo tapahtuma jatkuu 2. vuosikerran epistolatekstissä. Siinä on apostoli Pietarin puheen loppuvetoomus ja seurakunnan syntytapahtuma seuraavasti: 

Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte."

Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: "Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?"

Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu."

Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti; ja hän kehoitti heitä sanoen: "Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta".

Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.

Helluntai on seurakunnan syntymäpäivä. Olemme nyt siis syntymäpäiväjuhlissa.

Kristinoppimme opettaa, että Kristuksen työ täällä maailmassa jatkuu Pyhän Hengen työnä. Pyhä Henki tekee työtään Jumalan sanan ja sakramenttien kautta. Siksi me kokoonnumme seurakunnassa yhteen lukemaan, veisaamaan ja julistamaan. Vain siellä, missä Sana on esillä, Pyhä Henki voi hoitaa virkaansa.

Pyhä Henki on Jumalan elämää antava voima, joka vaikutti jo luomistyössä. “Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu.”

Elämämme perustana on siis Luojan Pyhän Hengen eläväksi tekevä vaikutus.

Vanhassa Testamentissa näemme, kuinka Pyhä Henki vahvistaa johtajia, innoittaa taiteilijoita, ohjaa profeettoja. Hengellään Jumala johtaa myös historian tapahtumia.

Vanhan Testamentin profeetat ennustivat, että tulevaisuudessa Jumala vuodattaisi Hengen koko kansaan. Nyt tuo Pyhän Hengen vuodatus on todellisuutta, se on tapahtunut tosiasia.

Mekin olemme jo kasteessa tulleet osallisiksi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Pyhän Hengen työ ihmisessä ei ala vasta sitten, kun hän on ymmärtänyt evankeliumin, vaan Hän toimii jo ennen tätä, jo lapsena.

Jeesuksen opetuslapsi tarvitsee joka päivä Pyhän Hengen virvoittavaa vaikutusta. Ilman Henkeä hän on kylmä ja kuollut, epäuskon vallassa oleva vaeltaja, ja vaeltaa pimeydessä. Siksi hän odottaa Pyhää Henkeä.

Saarnatekstissämme Jeesus sanoo: “Minä olen tullut valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen.” Ja kastekynttilää sytytettäessä sanotaan Jeesuksen sanat: “Minä olen maailman valkeus. Joka minua seuraa, hän ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus.”

Pyhä Henki johtaa ihmisen pimeydestä valkeuteen ja sielunvihollisen vallasta Jumalan valtakuntaan. Pyhän Hengen vuodattamisen jälkeen kenenkään ei enää tarvitse jäädä pimeyteen. Jos joku kuitenkin jää pimeyteen, hän jää sinne omaa tyhmyyttään, sillä Pyhää Henkeä tarkoittaen Jeesus sanoo: “Anokaa, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan, sillä jokainen anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin teidän Isänne, joka on taivaassa, antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat.”

Niin, rakkaat ystävät! Olemmeko anoneet, etsineet ja kolkuttaneet? Taivaan Isä ei mitään muuta niin tahtoisi ja toivoisi kuin sitä, että saisi lahjoittaa sydämeemme Pyhän Henkensä.

Kun Pyhä Henki tulee ihmisen sydämeen ja elämään, alkaa taistelu syntiä vastaan, ja tätä taistelua moni pelkää. Pyhä Henki näyttää, että on kaksi vastakkaista voimaa, jotka käyvät kamppailua ihmissielusta: on Pyhän Hengen voima ja pahan hengen voima. Kristityn elämä on loppuun asti taistelua meissä asuvan Pyhän Hengen ja turmeltuneen luontomme välillä. Siksi Jumalan sana kehottaa meitä jatkuvasti anomaan Pyhää Henkeä sanoen: “Anokaa, niin teille annetaan” ja “täyttykää Hengellä.”

Pyhällä Hengellä täyttyminen on jatkuva tapahtuma, jonka perustana on Kristus-suhteen uudistuminen.

Pyhän Hengen päätehtävä on näyttää meille syntimme ja rikoksemme ja kirkastaa syntiensä alla taistelevalle Kristuksen armoa. Parannuksen kautta Pyhä Henki antaa iankaikkisen elämän kaikille Kristukseen uskoville.

Pyhä Henki on kristityn elämän keskus. Hänestä kaikki alkaa ja häneen kaikki päättyy. Hän on ensimmäinen ja viimeinen. Ja viimein hän on seisova meidän multiemme päällä.