Helatorstai 1993

Saarna Syvänniemen kirkossa 20.5.1993


Mark. 16: 14-20

Viimein Jeesus ilmestyi myös yhdelletoista opetuslapselleen heidän ollessaan aterialla. Hän moitti heidän epäuskoaan ja heidän sydämensä kovuutta, kun he eivät olleet uskoneet niitä, jotka olivat nähneet hänet kuolleista nousseena. 

Hän sanoi heille: "Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit: Minun nimissäni he ajavat pois pahoja henkiä. He puhuvat vierailla kielillä. He tarttuvat käsin käärmeisiin, ja vaikka he juovat tappavaa myrkkyä, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle, ja nämä paranevat." 

Kun Herra Jeesus oli puhunut heille tämän, hänet otettiin ylös taivaaseen ja hän istuutui Jumalan oikealle puolelle. 

Opetuslapset lähtivät matkaan ja saarnasivat kaikkialla. Herra toimi heidän kanssaan ja vahvisti sanan tunnusmerkeillä.


Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta.

Nyt on helatorstai, pyhä torstai, jonka Jeesus Kristus sanoillaan, toiminnallaan ja läsnäolollaan pyhittää. 

Isän antama tehtävä on täydellisesti loppuun suoritettu. Nyt on riemullinen pääsy takaisin Isän kotiin. 

Viime sunnuntain evankeliumissa Jeesus sanoo: “Isän luota minä olen lähtenyt ja tullut tähän maailmaan ja nyt minä jätän maailman ja menen takaisin Isän luo.” Tuohon lähtemiseen liittyi opetuslasten siunaaminen ja lähetyskäskyn antaminen, joka Markuksen evankeliumissa on muodossa: “Menkää kaikkeen maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille.” Matteuksen evankeliumissa se on hieman pitemmässä muodossa: “Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."

Jeesus antoi opetuslapsilleen ja meille suuren ja jalon tehtävän. Tuo tehtävä jatkuu yhä. Mutta kerran tulee päivä, jolloin tehtävä on loppuun suoritettu. Siitä Jeesus sanoo, että Jumalan valtakunnan evankeliumi on saarnattava todistukseksi kaikille kansoille ja sitten tulee loppu.

“Tämä Jeesus on tuleva takaisin samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän.” 

Uskontunnustuksessa sanomme asian näin: “...astui ylös taivaaseen, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita.”

Jumalan valtakunnassa on selvä aikataulu: Jeesuksen ylösnousemuksesta 40 päivää helatorstaihin, helatorstaista 10 päivää helluntaihin, Pyhän Hengen vuodatukseen ja kristillisen seurakunnan syntymiseen, ja sitten viimeisenä päivänä Jeesus tulee takaisin. Ilmestyskirja sanoo: “Katso, hän tulee pilvissä.”

Pilvi vei hänet heidän näkyvistään ja pilvi tuo hänet taas näkyville. Kuinka pitkä aika on helluntaista Jeesuksen toiseen tulemiseen, emme tiedä. Ei meille kuulu tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut. Aina on oltava valmiina, sillä Jeesus tulee hetkenä, jota emme arvaa. Virressä sanotaan: “Voi tänä päivänä jo ylkä tulla, siis valvokaa.”

Meidän tehtävämme on valvoen odottaa Herramme tulemista, elää kuin tämä olisi se päivä. Mitä sinä tekisit tänään, jos saisit varmasti tietää, että tämä päivä on elämäsi viimeinen täällä maailmassa? Mitä teki Jeesus, kun hän sen tiesi? 

Jeesus teki valvoen työtä loppuun asti. Hän kutsui ystävänsä koolle ja puhui heille Jumalan valtakunnasta. Hän puhui Pyhän Hengen voimasta, jonka opetuslapset saavat. Ilman Pyhää Henkeä he eivät voi todistaa hyvää sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta. Pyhän Hengen voimassa he todistavat maan ääriin asti. Ja kun he kulkevat maailmassa, he vahvistavat sanan tunnusmerkeillä. He ajavat ulos pahoja henkiä. He puhuvat vierailla kielillä. He tarttuvat käsin käärmeisiin, eikä tappava myrkky vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle ja nämä paranevat.

Kaikki tämä on uskon hedelmää. Nämä hedelmät kuuluvat myös tämän ajan opetuslapsille.

Rakkaat ystävät! Odotammeko me Jeesuksen toista tulemusta kaivaten ja ikävöiden? Tahdommeko päästä Isän kotiin tästä maailmasta? Jos vastaamme myöntävästi, saamme tänä työttömyyden aikana Jumalan valtakunnasta työkutsun: “Menkää, julistakaa, kastakaa ja opettakaa.” Ja kun näin teemme, Pyhä Henki antaa meille voiman, Herra toimii meidän kauttamme ja vahvistaa sanan tunnusmerkeillä.