9. kolm.p. jälk. sunn. 1994

Saarna Syvänniemen kirkossa 31.7.1994

2. vuosikerta


Matt. 10: 16.22

“Minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Olkaa siis viisaita kuin käärmeet ja viattomia kuin kyyhkyset.  "Pitäkää varanne, sillä ihmiset vievät teidät oikeuden eteen ja ruoskivat teitä synagogissaan. Maaherrojen ja kuninkaidenkin eteen teitä tullaan viemään minun takiani, todistukseksi heille ja kansoille. Mutta kun teidät luovutetaan viranomaisten käsiin, älkää olko huolissanne siitä, miten tai mitä puhuisitte, sillä teille annetaan tuona hetkenä sanat, jotka teidän tulee puhua. Te ette puhu itse, teissä puhuu Isänne Henki.  Veli antaa veljensä surmattavaksi, isä lapsensa, ja lapset nousevat vanhempiaan vastaan ja tuottavat heille kuoleman. Kaikki tulevat vihaamaan teitä minun nimeni tähden, mutta se, joka kestää loppuun asti, pelastuu.”


Tämän sunnuntain teksti alkaa Jeesuksen sanoilla: “MInä lähetän teidät.” Kysymys oli 12 opetuslapsen lähettämisestä viemään evankeliumia ensin Israelin huoneen kadonneitten lampaiden tykö. Myöhemmin, Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen, tehtävä laajeni kaikkia kansoja koskevaksi. Opetuslasten oli saarnattava, että taivasten valtakunta on tullut lähelle.

Jeesus antoi heille myös muita tehtäviä: “Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa spitalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.” –”Katso, minä lähetän teidät.”

Mitä tämä lähettäminen merkitsi opetuslapsille? Jeesus lähettää heidät kuin lampaat susien keskelle. Tehtävä on suuri, mutta myös pelottava. On kysymys elämästä ja kuolemasta. Susien keskellä on oltava koko ajan varuillaan. On oltava viisaita kuin käärmeet ja viattomia kuin kyyhkyset. Heitä tullaan syyttämään raskaista rikoksista. Esimerkiksi keisari Nero syytti kristittyjä Rooman palosta v. 64. 

Mutta vainojen keskellä opetuslapset saavat tilaisuuden todistamiseen, ja näin valtakunnan evankeliumi tulee saarnatuksi kaikille kansoille. Vainottujen ei tarvitse huolehtia edeltäkäsin, mitä oikeudessa puhuisivat, sillä Pyhä Henki antaa heille sanat suuhun. Ankarissa vainoissa perhesiteetkin katkeavat, kun veli antaa veljensä surmattavaksi, isä lapsensa, ja lapset nousevat vanhempiaan vastaan ja tuottavat heille kuoleman.

Lopulta kaikki tulevat vihaamaan Jeesuksen opetuslapsia Jeesuksen nimen tähden, mutta se, joka kestää loppuun asti, pelastuu. Perimätiedon mukaan kaikki muut opetuslapset, paitsi Johannes, kokivat marttyyrikuoleman.

Onko tämä kaikki historiaa, menneitten aikojen tapahtumia?

Kyllä on, mutta on sanottu, että historia toistaa itseään. Maailmanhistoriasta tämän tiedämme, mutta myös kirkkohistoriasta. Puhuessaan viimeisten aikojen tapahtumista Jeesus sanoo: “Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin. Mutta tämä kaikki on synnytystuskien alkua. Silloin teidät annetaan vaivaan ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan.”

Tuttu on meille myös virren säe: “Täällä on sota, kilvoitus, vaiva ja työ.”

Jeesuksen opetuslapsi ei ole millään huvimatkalla täällä maailmassa, vaan hän on Jeesuksen lähettämänä suuressa ja vaikeassa tehtävässä. Se, mikä koski ensimmäisiä opetuslapsia, ensin kahtatoista, sitten seitsemääkymmentä, sitten viittäsataa, sitten lähes kolmeatuhatta, koskee myös meitä.

Evankeliumia on viety niin voimallisesti eteenpäin, että kaksi kolmasosaa koko ihmiskunnasta todistaa, että Jeesus on Herra.

Mutta vielä on lähetystyö kesken. Vielä riittää tehtävää lähellä ja kaukana. Kaksi viikkoa sitten saimme tässä seurakunnassa olla lähettämässä Tuula Makkosta työhön Senegaliin.

Kun Jeesus lähettää vaikka susien keskelle, on lähdettävä. On pantava kaikki alttiiksi, jopa oma henkikin.

Rakkaat ystävät! Joko Jeesus on lähettänyt sinut? Oletko saanut panna armolahjasi käyttöön seurakunnassa ja koko maailmaa koskevassa lähetystyössä? Jos olet saanut, älä pelkää vaikeuksia. Kiitä, ja pyydä, että Herra virittäisi armolahjan palavaksi. Jos et vielä ole työssä mukana, rukoile, että Herra antaisi tahtonsa mukaisen tehtävän.

Jokaista lähetettyä, työhön kutsuttua, koskee Jeesuksen lupaus: “Ja katso, minä olen teidän kanssanne maailman loppuun asti.” 

Joka kestää loppuun asti, se pelastuu.