8. kolm.p. jälk. sunn. 1992

Saarna Syvänniemen ja Tervon kirkossa 9.8.1992


“Autuaita ovat ne, jotka kuulevat Jumalan sanan ja noudattavat sitä.”

Matt. 7: 22-29

“Monet sanovat minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra! Sinun nimessäsihän me profetoimme, sinun nimessäsi me karkotimme pahoja henkiä ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja.' Mutta silloin he saavat minulta vastauksen: 'En tunne teitä. Menkää pois minun luotani, vääryydentekijät!' 

Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, mutta se ei sortunut, sillä se oli rakennettu kallioperustalle.

Jokainen, joka kuulee nämä sanani mutta ei tee niiden mukaan, on kuin tyhmä mies, joka rakensi talonsa hiekalle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, ja se sortui, maan tasalle saakka.”

Kun Jeesus oli lopettanut puheensa, kansanjoukot olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan. Hän opetti niin kuin se, jolle on annettu valta, ei niin kuin lainopettajat.


Tämän sunnuntain aihe kirkkomme käsikirjassa on Totuus ja harha. 

Täällä maailmassa me jokainen olemme laillamme totuuden etsijöitä. Totuuden löytänyt ei enää harhaile sinne tänne, vaan kulkee tietoisesti löytämäänsä päämäärää kohti.

Jumala on pannut totuuden janon ihmisen sydämeen. Kukaan ei lopulta haluaisi elää harhan vallassa. Maaherra Pilatus kysyi kerran Jeesukselta: “Mikä on totuus?” Jeesus oli edellä sanonut hänelle: “Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun ääneni.” Pilatuskin etsi totuutta, mutta etsi sitä väärästä paikasta, kun nojautui kansan suosioon. Hän ei nähnyt totuutta, joka seisoi hänen edessään.

Ovatko sitten kaikki, joiden huulilla on ‘Herra, Herra’ totuuden edustajia ja julistajia? 

Tässä maailmassa on paljon harhan vallassa kulkevia ja näennäistotuutta julistavia. Heillä on kyllä Raamattu tai sen osia kädessä ja käytössä. He toimivat ahkerasti ja uutterasti. Mutta heillä kaikilla on yksi yhteinen piirre: he eivät tunnusta Jeesusta Kristusta lihaan tulleeksi Jumalaksi eivätkä Golgatalla tapahtunutta sovitustyötä meidän syntiemme tähden. Raamattu varoittaa heistä: “Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta, sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Tästä te tunnette Jumalan Hengen: Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta, se on antikristus.”

Nämä väärät profeetat, eli antikristukset, kuuluvat viimeisten aikojen merkkeihin. Mitä lähemmäksi tulemme Jeesuksen toista tulemista, sitä voimakkaammaksi käy väärien profeettojen eksyttävä ääni. Mutta eksytys on paljastettavissa, sillä sen hedelmät näkyvät. Puun laatu määrää hedelmien laadun. Orjantappuroista ja ohdakkeista on turha odottaa hedelmiä. Viinirypäleet ja viikunat kasvavat vain Jumalan siunaamissa pelastuksen ajan puissa.

Viimeisellä tuomiolla paljastuu totuus ja harha. “Monet sanovat minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra! Sinun nimessäsihän me profetoimme, sinun nimessäsi me karkotimme pahoja henkiä ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja.”  Silloin Jeesus lausuu heille julki: “En tunne teitä. Menkää pois minun luotani, vääryydentekijät!”

Miksi näin? He olivat kyllä kuulleet Jumalan sanan ja sitä laillaan julistaneet, mutta he eivät noudattaneet sitä. Jeesus sanoo: “Autuaita ovat ne, jotka kuulevat Jumalan sanan ja noudattavat sitä.”

Rakkaat ystävät! Mikä on Jeesuksen Kristuksen, Kuningasten kuninkaan, arvio sinusta ja minusta viimeisenä päivänä? Mitä hän sanoo meille? Saammeko kuulla maailman ihanimman kutsun: “Tulkaa, minun Isäni siunatut!” vai: “Menkää pois minun tyköäni!” Kolmatta vaihtoehtoa ei ole.

Olet autuas, kun kuulet Jumalan sanan. Sen kautta Pyhä Henki tekee tekee työtään sydämessäsi. Sanassa on elämä ja totuus ja pelastus. 

Mutta Jumalan sanan kuulemiseen liittyy myös nuo kaksi sanaa: noudattavat sitä. “Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, mutta se ei sortunut, sillä se oli rakennettu kallioperustalle.” Näin opettaa hän, jolla on valta. Ja tähän opetukseen ei ole muuta sanottavaa kuin se, että tässä on totuus, tässä on tie ja tässä on elämä.

Aamen.