5. kolm.p. jälk. sunn. 1991

Saarna Syvänniemen kirkossa 30.6.1991

2. vuosikerta


Opetuslapsen tehtävä

Joh. 1: 45-51

Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle: "Me olemme löytäneet sen, josta Mooses laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet, Jeesuksen, Joosefin pojan, Nasaretista". Natanael sanoi hänelle: "Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää?" Filippus sanoi hänelle: "Tule ja katso".

Jeesus näki Natanaelin tulevan tykönsä ja sanoi hänestä: "Katso, oikea israelilainen, jossa ei vilppiä ole!" Natanael sanoi hänelle: "Mistä minut tunnet?" Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Ennenkuin Filippus sinua kutsui, kun olit viikunapuun alla, näin minä sinut".

Natanael vastasi ja sanoi hänelle: "Rabbi, sinä olet Jumalan Poika, sinä olet Israelin kuningas".

Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Sentähden, että minä sanoin sinulle: 'minä näin sinut viikunapuun alla', sinä uskot. Sinä saat nähdä suurempia, kuin nämä ovat." Ja hän sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: te saatte nähdä taivaan avoinna ja Jumalan enkelien nousevan ylös ja laskeutuvan alas Ihmisen Pojan päälle."


Tänä sunnuntaina meille on annettu aiheeksi tutkia opetuslapsen tehtävää tässä maailmassa. 

Jo pyhässä kasteessa meidät kaikki on otettu Jeesuksen opetuslapsiksi. Meille on annettu suuria ja jaloja tehtäviä. Se käy selvästi esille tämän sunnuntain evankeliumitekstissä, joka on Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa. 

Jeesus kutsuu seuraansa viisi opetuslasta. He iloitsivat siitä, että olivat löytäneet Messiaan, Kristuksen. Tämän ilonsa toi esille tekstissämme Filippus, joka oli heti valmis jakamaan löytönsä. Ja kun Filippus kertoo löydöstään, hän käyttää Messiaasta nimitystä ‘Joosefin poika Nasaretista’. 

Messias olikin siis nasaretilainen. Nasaret oli vähäinen, jopa halveksittu kaupunki Israelissa. Natanael - ilmeisesti kirjoituksia ja ennustuksia tuntevana miehenä - epäilee, voiko Messias tulla Nasaretista, ja voiko Nasaretista tulla mitään hyvää. 

Kysymys on rehellinen ja tärkeä. Asia on tutkittava. Ei sopinut mitä tahansa uskoa. Tuossa ajassa liikkui monenlaisia huhuja, ja messiasehdokkaita oli enemmänkin liikkeellä. Nyt oli tarpeen tuntea kirjoituksia ja profeettojen ennustuksia, jotta voitaisiin tarkoin tutkia, mihin saattoi uskoa. 

Kun sitten Natanael Filippuksen kehotuksesta meni Jeesuksen luo, Jeesus tervehti Natanaelia kunnioittavasti: “Oikea israelilainen, jossa ei ole vilppiä." Se, mitä Jeesus hänelle sanoi, osoitti, että hän todella oli se, josta Mooses laissa ja profeetat olivat kirjoittaneet. Natanael tunnusti: “Rabbi sinä olet Jumalan Poika, sinä olet Israelin kuningas."

Natanael uskoi. Hän tuli näin otetuksi Jeesuksen opetuslapseksi. Hän ei tarvinnut uskoon tulemiseen pitkiä vakuutteluja. Jeesus vain lyhyesti totesi: “Ennen kuin Filippus sinua kutsui kun olit viikunapuun alla, näin minä sinut.” Se riitti Filippukselle.

Rakkaat ystävät. Voimme sanoa tänään täällä jokaiselle kirkossa olevalle: Ennen kuin sinut kastettiin, Jeesus näki sinut. Ennen kuin sinulle annettiin Pyhän Hengen lahja ja synnit pestiin pois Jeesuksen nimessä, Kristus näki sinut. Ja nyt sinä istut siinä kirkon penkissä kuin Natanael konsanaan. Kuka sinut on siihen asettanut? Itsekö siihen tulit, vai toiko sinut joku? Liekö sinullekin joku sanonut: tule ja katso. Joku Filippus on tuonut sinut Jeesuksen luokse. Ja kun sinä olet sanan ääressä ja ehtoollispöydässä, sinä olet Jeesuksen luona. Ja nyt Jeesuksen opetuslapsena saat tehtävän. Sinäkin voit kertoa toisille: Me olemme löytäneet, tule sinäkin katsomaan! 

Meidän tehtävämme on viedä toisia puolestamme Jeesuksen luokse. Tähän perustuu lähetystyö. Näin yksinkertaista se on. Ja meillä on käytössämme koko nykyajan tekniikka: autot, veneet, radio, TV, satelliitit, puhelimet ja niin edelleen. Mutta sittenkin tärkeintä on, että omalla suullamme kutsumme toisiamme kirkkoon jumalanpalvelukseen ja muihin seurakunnan tilaisuuksiin. Tulkaa, sillä kaikki on valmistettu. 

Sillä jos joku pääsee Jeesuksen luo, hän pelastuu. Hän saa nähdä suurempia, kuin nämä ovat. Hän saa nähdä taivaan avoinna. Hän saa nähdä Jumalan enkelien nousevan ylös ja laskeutuvan alas Ihmisen Pojan päälle. Ihminen, joka löytää Jeesuksen ja uskoo häneen, löytää niin paljon, ettei hän koko elämänsä aikana ehdi sitä kaikkea tuoda esille. Hän on löytänyt tyhjentymättömän lähteen, josta vuotaa anteeksiantamusta, elämää ja rauhaa hänelle itselleen ja hänen kauttaan muille. 

Aamen.