3. paastonajan sunn. 1993

Saarna Karttulan kirkossa 14.3.1993


“Autuaita ovat ne, jotka kuulevat Jumalan sanan ja noudattavat sitä.”  Luuk. 11: 28


Luuk. 11: 14-28

Jeesus ajoi mykästä miehestä pahan hengen. Kun henki oli lähtenyt, mykkä mies alkoi puhua, ja kaikki hämmästyivät. Muutamat kuitenkin sanoivat: "Belsebulin*, itsensä pääpaholaisen, avulla hän pahoja henkiä karkottaa." Toiset taas halusivat panna hänet koetukselle ja vaativat häneltä merkkiä taivaasta. Mutta Jeesus tiesi, mitä heillä oli mielessä, ja sanoi: "Jokainen valtakunta, joka jakautuu ja taistelee itseään vastaan, tuhoutuu, ja talot sortuvat toinen toisensa päälle. Jos nyt Saatana taistelee itseään vastaan, kuinka sen valtakunta voi pysyä koossa? Tehän sanotte, että minä ajan pahoja henkiä ihmisistä Belsebulin avulla. Mutta jos minä ajan pahoja henkiä ihmisistä Belsebulin avulla, kenen avulla sitten teikäläiset niitä karkottavat? Heistä te saatte itsellenne tuomarit. Jos minä sitä vastoin ajan pahoja henkiä ihmisistä Jumalan sormella, silloinhan Jumalan valtakunta on jo tullut teidän luoksenne. 

"Kun väkevä mies vartioi linnaansa ase kädessä, hänen omaisuutensa on turvassa. Mutta jos toinen vielä väkevämpi hyökkää hänen kimppuunsa ja voittaa hänet, tuo väkevämpi ottaa häneltä aseet ja varusteet, joihin hän luotti, ja jakaa saamansa saaliin.

Joka ei ole minun puolellani, on minua vastaan, ja joka ei yhdessä minun kanssani kokoa, se hajottaa.

"Kun saastainen henki lähtee ulos ihmisestä, se harhailee autioilla seuduilla ja etsii lepopaikkaa, mutta ei löydä. Silloin se päättää: 'Minä palaan kotiini, josta lähdin.' Kun se sitten tulee ja löytää huoneensa lakaistuna ja hyvässä järjestyksessä, se hakee seitsemän vielä pahempaa henkeä, ja ne tulevat sisään ja asettuvat sinne asumaan. Näin sen ihmisen tila on lopussa pahempi kuin alussa."

Jeesuksen näin puhuessa eräs nainen väkijoukosta sanoi kuuluvalla äänellä: "Autuas se kohtu, joka on sinua kantanut! Autuaat ne rinnat, joita sinä olet imenyt!" Siihen Jeesus sanoi: "Niin, autuaita ovat kaikki, jotka kuulevat Jumalan sanan ja noudattavat sitä." 


Kristityn ihmisen elämästä Paavo Ruotsalainen sanoi aikoinaan: “Sottoo sen olla pittää.” Hän tarkoitti juuri tämän päivän aihetta, eli taistelua pimeyden valtoja vastaan. Tätä taistelua kävi Jeesuskin koko elämänsä ajan täällä maailmassa. Hän, jos kukaan, totesi, että maailma oli pahan vallassa. Paha henki oli asettunut asumaan ihmisen sydämeen. Kun paholainen asuu ihmisen sydämessä, se saa paljon pahaa aikaan.

Jeesus itse opettaa, että ihmisen sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet ja varkaudet, väärät todistukset, Jumalan pilkkaamiset ja vielä paljon muutakin, mitä tässä ei ole mainittu. Kristitty ihminen taistelee kaikkea pahaa vastaan elämällään. Hän tietää, että pahan valta on voimakas. Näemme tämän voiman sekä Raamatusta että nykyajan elämästä. Taistelussa pimeyden valtoja vastaan ihminen ilman Jeesusta on voimaton.

Raamattu opettaa, että vain Ihmisen Pojalla on valta ajaa ulos paha ihmissydämestä. Tarvitsemme joka hetki taistelussa pahan valtaa vastaan Jumalan apua.

Päivän evankeliumitekstissä kerrotaan, että Jeesus ajoi mykästä miehestä ulos pahan hengen. Kun henki oli lähtenyt, mykkä mies alkoi puhua, ja kaikki hämmästyivät. Jeesus näin paransi mykän miehen.

Tämä ei merkitse sitä, että jokaisessa mykässä ihmisessä olisi paha henki. Kyse on siitä, että paha henki voi asettua niin mykän kuin sokean ja aivan terveenkin ihmisen sydämeen. Ja kun Jeesus koskettaa pahan vallassa olevaa ihmistä, kaikki tulee uudeksi. Kaikki vaivat paranevat. Jeesus hoitaa koko ihmistä, sekä ruumista että sielua.

Tuo hoito tapahtuu Jumalan sanalla. Jeesus ei enää kulje, niinkuin evankeliumitekstin aikaan, paikasta toiseen näkyvässä muodossa ja vapauta meitä pimeyden valloista, vaan hän hoitaa meitä Jumalan sanalla.

Jo kinkeriläksyssä opimme, että “Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.” Eli missä on Sana, siellä on Jumala. Siksi Jeesus tekstimme lopussa sanoo: “Autuaita ovat ne, jotka kuulevat Jumalan sanan ja noudattavat sitä.”

Rakkaat ystävät! Saastaisen, synnin vallassa olevan sydämen voi Jeesus tänäänkin puhdistaa Jumalan elävällä ja voimallisella sanalla. Sana sanoo: “Jeesuksen, Jumalan Pojan veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.” Ja edelleen: “Jos me tunnustamme syntimme, on Hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille syntimme anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.”

Sota ei lopu siihen, kun saastainen henki lähtee ulos ihmisestä, vaan se harhailee ja etsii lepopaikkaa ja tahtoo uudelleen palata takaisin sinne, mistä lähti. Ellei siellä, ihmissydämessä ole Pyhä Henki asumassa, tuo paha henki ottaa mukaansa muita pahoja henkiä ja hyökkää ihmisen sydämeen. Näin ihmisen tila lopussa on pahempi kuin alussa. Mutta jos siellä on Pyhä Henki, eivät pahan voimat pääse voitolle. Siksi tarvitaan jatkuvaa taistelua. Sitä on käytävä oikeilla aseilla, rukouksella ja sanan viljelemisellä ja käymällä siellä, missä Voittaja liikkuu. Raamattu kehottaa. “Taistele uskon jalo taistelu, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu.”