2. loppiaisen jälk. sunnuntai

Saarna Karttulan kirkossa 14.1.1990

1. vuosikerta


Jeesus, kotien Herra

Joh. 2: 1-11

Ja kolmantena päivänä oli häät Galilean Kaanassa, ja Jeesuksen äiti oli siellä. Ja myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa olivat kutsutut häihin. Ja kun viini loppui, sanoi Jeesuksen äiti hänelle: "Heillä ei ole viiniä". Jeesus sanoi hänelle: "Mitä sinä tahdot minusta, vaimo? Minun aikani ei ole vielä tullut." Hänen äitinsä sanoi palvelijoille: "Mitä hän teille sanoo, se tehkää".

Niin oli siinä juutalaisten puhdistamistavan mukaan kuusi kivistä vesiastiaa, kukin kahden tai kolmen mitan vetoinen. Jeesus sanoi heille: "Täyttäkää astiat vedellä". Ja he täyttivät ne reunoja myöten. Ja hän sanoi heille: "Ammentakaa nyt ja viekää edeskäyvälle". Ja he veivät. Mutta kun edeskäypä maistoi vettä, joka oli muuttunut viiniksi, eikä tiennyt, mistä se oli tullut-mutta palvelijat, jotka veden olivat ammentaneet, tiesivät sen-kutsui edeskäypä yljän ja sanoi hänelle: "Jokainen panee ensin esille hyvän viinin ja sitten, kun juopuvat, huonomman. Sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti."

Tämän ensimmäisen tunnustekonsa Jeesus teki Galilean Kaanassa ja ilmoitti kirkkautensa; ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen.


Tekstimme tapahtumapaikka on tänään Galilean Kaanaan kylä, joka sijaitsee n. 30 km Gennesaretin järveltä lounaaseen ja n. 7 km Nasaretista koilliseen. 

Elettiin ihmeellisiä aikoja. Vain viikko sitten Johannes Kastaja oli todistanut Jeesuksesta: “Katso, Jumalan Karitsa, joka pois ottaa maailman synnin.”

Nyt Jeesus ja hänen opetuslapsensa oli kutsuttu häihin. Kyseessä oli ehkä sukulaistalo, koska Jeesuksen äiti Mariakin oli siellä. Juutalaisen tavan mukaan keskiviikko oli otollinen hääpäivä, ja häitä vietettiin viikon ajan.

Tähän mennessä Jeesus ei ollut tehnyt vielä mitään ihmetekoa. Hän ei vielä ollut ilmoittanut jumaluuttaan ja kirkkauttaan. Hän kulki kansan keskellä Joosefin poikana, hiljaisena ja vaatimattomana. Hän odotti Taivaallisen Isän aikaa.

Kun hääjuhlan aikana viini loppui, Maria kääntyi Jeesuksen puoleen ja toi esille ilmenneen puutteen: “Heillä ei ole viiniä.” Jeesus vastasi hieman tylyn oloisesti: “Minun aikani ei vielä ole tullut.” Mutta Maria ei ollut kuulevinaankaan Jeesuksen estelyjä, vaan sanoi palvelijoille: “Mitä hän teille sanoo, se tehkää.”

Kotielämästä Nasaretissa Maria muisti, että Jeesus oli ollut kuuliainen lapsi ja nuori. Kyselemättä ja empimättä hän oli aina auttanut. Marian ei varmaan tarvinnut kuin sanoa puute, ja Jeesus oli heti auttanut. Kun vesi oli ollut lopussa, tai puut, tai oli tarvinnut toimittaa joku asia, oli äiti vain sanonut tehtävän ja Jeesus-poika oli auttanut. Siksi hän nyt sanoo. “Mitä hän teille sanoo, se tehkää.”

Mitä arvelette Jeesuksen ihan ensiksi tehneen? Niin, hän rukoili, otti yhteyden Taivaan Isään. Näin hän teki aina. Siksi sana opettaa: “Kaikki, mitä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä.”

Ja apu löytyi, kun tehtiin Jeesuksen ohjeiden mukaan. Jeesus käski kantaa suuret vesiastiat täyteen vettä, reunoja myöten. Varmaan monet ihmettelivät, sillä häävieraat eivät tienneet kodin puutetta, että viini oli loppunut. Ehkä he ajattelivat, että tarjoilussa on nyt pieni tauko.

Mutta ihme tapahtui. Vesi, joka oli kannettu kuuteen suureen vesiastiaan, oli muuttunut hyväksi viiniksi.

Tämä oli Jeesuksen ensimmäinen tunnusteko, jolla hän ilmaisi kirkkautensa ja sen, että hän oli Jumalan Poika.

Galilean Kaanan hääkodissa ilmeni siis puute, joka vietiin Jeesukselle, ja apu löytyi. Rakkaat ystävät! Sama voi toistua myös meidän kodeissamme. Meillä jokaisella on koti. Mitähän sieltä puuttuisi? Itse sen tiedämme. Sinä tiedät, mitä kodistasi puuttuu. Olisiko puute ajallista vai iankaikkista? Mitä voit tehdä?

Jeesukselle voi lähettää kutsun tulla kotiimme. “Tule, Jeesus luokseni hallitsemaan mieleni.” Meillä on paljon koteja, joissa vallitsee todellinen hätätila. Usein joku synti tekee kotielämän sietämättömäksi ja koti on vaarassa särkyä. On alkoholin väärinkäyttöä, vihaa ja epäsopua perheväen kesken, on uskottomuutta, syyllisyyttä ja paljon muuta.

Miksi Jeesus ei auta?, moni kysyy. Jeesus ei tule väkisin kotiimme. Tekstissämme sanottiin: “Jeesus ja hänen opetuslapsensa oli kutsuttu häihin.”

Jeesus tulee sinne, missä hänet otetaan vastaan.

Myös tullimies Sakkeus oli kutsunut Jeesuksen kotiinsa ja sai kuulla suurenmoiset sanat: “Tänään on pelastus tullut tälle huoneelle.”

Jeesus tuo koteihimme pelastuksen, uuden elämän, keskinäisen palvelemisen ja rakastamisen mielen. Voi, miten monta kotia Jeesus onkaan saanut uudistaa! Maanpäällinen helvetti on silloin muuttunut lähes paratiisiksi. Jeesuksen Kristuksen kautta sinne laskeutuu Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi. Sellaisessa kodissa on kaikkien hyvä olla.

Jeesus sanoo: “Minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.” Tällaisen elämän Jeesus antaa koteihimme. Se tulee sinne, missä Jeesus on kotien Herra.

Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Aamen.