2. kolm.p. jälk. sunn. 1994

Saarna konfirmaatiojp:ssa 12.6.1994


Luuk. 14: 25-33

Jeesuksen mukana kulki suuri joukko ihmisiä. Hän kääntyi ja sanoi heille: "Jos joku tulee minun luokseni mutta ei ole valmis luopumaan isästään ja äidistään, vaimostaan ja lapsistaan, veljistään ja sisaristaan, vieläpä omasta elämästään, hän ei voi olla minun opetuslapseni.  Joka ei kanna ristiään ja kulje minun jäljessäni, ei voi olla minun opetuslapseni.  Jos joku teistä aikoo rakentaa tornin, niin kai hän ensin istuutuu arvioimaan kustannuksia nähdäkseen, onko hänellä varoja rakentaa se valmiiksi. Muuten voi käydä niin, että hän laskee perustuksen mutta joutuu jättämään työn kesken. Silloin kaikki, jotka tämän näkevät, alkavat pilkata häntä: 'On siinäkin mies! Alkoi rakentaa, mutta kesken se jäi.' "Tai jos kuningas on lähdössä taisteluun toista kuningasta vastaan, niin kai hän ensin istuutuu harkitsemaan, pystyykö hän kymmenellätuhannella miehellä kohtaamaan vihollisen, joka on tulossa kahdenkymmenentuhannen miehen voimalla. Ellei hän siihen pysty, hän lähettää rauhanneuvottelijoita, kun vihollinen on vielä kaukana. "Tietäkää siis: yksikään teistä ei voi olla minun opetuslapseni, ellei hän luovu kaikesta, mitä hänellä on.

“Näin sanoo Herra: “Katso, minä panen teidän eteenne elämän tien ja kuoleman tien.” Jer. 21: 8

Vanhastaan oli Herran profeetta puhunut Israelille elämän tiestä ja kuoleman tiestä ja niiden välillä tehtävästä ratkaisusta. VT:ssa Puhutaan myös “vanhurskauden portista” tai “Herran portista”, joka johti temppeliin. Oli myös olemassa “kuoleman portti”, joka oli kuin ammottava kita ja josta mahtui menemään ihmisiä loputtomasti.

UT:ssa Jeesus puhuu ahtaasta portista ja kaidasta tiestä sekä avarasta portista ja laveasta tiestä.

Tämän sunnuntain aihe on Kutsu Jumalan valtakuntaan.

Olemme saaneet Jumalan valtakunnan kansalaisoikeudet. Meidät on otettu kristillisen seurakunnan jäseniksi, Jeesuksen opetuslapsiksi ja taivaan perillisiksi. Näin on tapahtunut myös näiden nuorten kohdalla.

Kun olemme nyt pitäneet näille nuorille rippikoulua, olemme noudattaneet Jeesuksen kaste- ja lähetyskäskyä. Lapsena toimitetun kasteen jälkeen heitä on opetettu pitämään kaikkea sitä, mitä Jeesus käski opetuslasten pitää. Tätä opetusta saamme tämänkin päivän evankeliumitekstistä, jonka äsken luin.

Tekstissämme mainitaan kolme kertaa sana ‘opetuslapsi’. Jeesuksen opetuslapsen päätehtävä on seurata Jeesusta. Läheinen yhteys Jeesukseen on ensimmäinen opetuslapsena olemisen edellytys. Sanoohan Jeesus: “Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä.” “Tule ja seuraa minua.” “Tulkaa minun tyköni kaikki.”

Jeesuksen opetuslapsi kuulee jatkuvasti kutsun Jumalan valtakuntaan, jossa Jeesus Kristus on kuninkaana. Meitä kutsutaan Kuningasten Kuninkaan luokse.

Tekstimme kehottaa myös laskemaan kustannukset. Mitä saan ja mitä menetän, jos lähden seuraamaan Jeesusta. Menetänkö entiset ystävät, kaiken tämän maailman sumun ja humun ja pinnallisen ystävyyden. Kannattaako kuulla kutsua ja lähteä? Ehkä saan uskovaisen nimen.

Jeesuksen opetuslapset joutuvat todellakin paljosta luopumaan, jotkut jopa omasta elämästäänkin. 

Mitä Jeesus sitten lupaa seuraajilleen? Jos joku on hänen takiaan luopunut jostakin, Jeesus lupaa satakertaisesti takaisin. Hän lupaa antaa Pyhän Hengen, syntien anteeksiantamuksen ja sen tuoman ilon ja rauhan, ja lopulta suurimman armolahjan, iankaikkisen elämän.

Rakkaat nuoret ja vanhemmat! Mitä vastaamme Jeesuksen kutsuun? Kuulemme sen kaikki. Lähdemmekö kulkemaan Jeesuksen seurassa iankaikkista elämää kohti? Lasketaan nyt kustannukset, kannattaako se, ja tehkäämme sen mukaan.