2. kolm.p. jälk. sunn. 1990

Saarna Riuttalan talomuseossa 24.6.1990

1. vuosikerta


Luuk 14: 16-24

Jeesus sanoi: "Eräs mies laittoi suuret illalliset ja kutsui monta. 

Ja illallisajan tullessa hän lähetti palvelijansa sanomaan kutsutuille: 'Tulkaa, sillä kaikki on jo valmiina'. Mutta he rupesivat kaikki järjestään estelemään. Ensimmäinen sanoi hänelle: 'Minä ostin pellon, ja minun täytyy lähteä sitä katsomaan; pyydän sinua, pidä minut estettynä'.

Toinen sanoi: 'Minä ostin viisi paria härkiä ja menen niitä koettelemaan; pyydän sinua, pidä minut estettynä'. Vielä toinen sanoi: 'Minä otin vaimon, ja sentähden en voi tulla'.

Ja palvelija tuli takaisin ja ilmoitti herralleen tämän. Silloin isäntä vihastui ja sanoi palvelijalleen: 'Mene kiiruusti kaupungin kaduille ja kujille ja tuo köyhät ja raajarikot, sokeat ja rammat tänne sisälle'.

Ja palvelija sanoi: 'Herra, on tehty, minkä käskit, ja vielä on tilaa'.

Niin Herra sanoi palvelijalle: 'Mene teille ja aitovierille ja pakota heitä tulemaan sisälle, että minun taloni täyttyisi; sillä minä sanon teille, ettei yksikään niistä miehistä, jotka olivat kutsutut, ole maistava minun illallisiani'."


Tämän sunnuntain aiheena on Kutsu Jumalan valtakuntaan. 

Tuon kutsun olemme jo saaneet lapsena. Herra on suuressa armossaan hoitanut meitä lapsuudessa, nuoruudessa, parhaassa työiässä, keski-iässä ja vanhuudessa. Koko ajan hän on kutsunut sinua ja minua omaan valtakuntaansa. 

Usein olemme kuulleet omin korvin tuon kutsun, esimerkiksi ehtoollisjumalanpalveluksessa: “Tulkaa, sillä kaikki on valmistettu.” Tai “Tulkaa minun tyköni kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon.”

Jotkut vastaavat kutsuun myöntävästi, toiset kieltävästi.

Tekstissämme kerrotaan, että kutsutut rupesivat kaikki järjestään estelemään. Jokaisella on oma syynsä, miksi ei voinut vielä tulla. Yksi lähti katselemaan ostamiaan peltoja. Yksi lähti koettelemaan uusien härkiensä voimaa ja vetokykyä. Yksi oli viettänyt häitä, ja eihän vaimoa voinut jättää juuri silloin. 

Kutsutut eivät siis katsoneet juuri silloin olevan mahdollisuuksia ottaa kutsua vastaan ja hylkäsivät sen. 

Surullisena palvelija ilmoitti tuloksen isännälleen. Ymmärrämme isännän pettymyksen ja vihan. Se, että rakkauteen ja ystävällisyyteen vastataan ylenkatseella, on ennenkuulumatonta.

Vai onko se nykymaailmassa näin? 

Puhutaan etsikkoajoista, jolloin Jumala aivan erityisesti vetää meitä puoleensa. Usein tällainen etsikkoaika on nuoruudessa.

Ihminen voi kuitenkin hylätä Jumalan kutsumisen. Hän esittää silloin monenlaisia puolusteluja voidakseen välttyä asettumasta Jumalan kasvojen valkeuteen. Näin hän vaipuu yhä syvemmälle suruttomuuteen ja paaduttaa sydämensä. Tämä voi johtaa hengelliseen kuolemaan. Siksi sana kehottaa: “Tänä päivänä, kun kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne.”

Kyllä Jumalan kutsun voi ottaa vastaankin ja vastata myöntävästi. Tekstimme kertoo, että suuri joukko ihmisiä tuli häähuoneeseen, niin että se tuli melkein täyteen. Mutta vielä oli tilaa. Tosin tuo joukko, joka tuli häähuoneeseen, oli monella tavalla vajavaista. Siellä oli köyhiä, raajarikkoja, sokeita, rampoja, hengellisesti köyhiä. Ulkonaisesti joukko oli jopa luotaantyöntävä. 

Näinhän se yhä on. Monilla tämänkin ajan mahtavilla on omasta mielestään tärkeämpää tehtävää kuin lähteä yksinkertaiselle parannuksen tielle tunnustamaan syntejään ja pyytämään niitä Kristuksen tähden anteeksi.

Kuitenkin se on ainut pelastuksen tie. Jeesus sanoo: “Minä olen tie.”  Tänään meitä kutsutaan tälle tielle. Kaikki muut tiet ovat tuhoon vieviä teitä näyttäkööt ne miten viehättäviltä tahansa.

Vain yksi tie vie elämään. Se on se kaita tie, jonka harvat löytävät. Mutta vain sen tien päässä on iankaikkinen elämä. Sitä tietä kulkevat ymmärtävät ja uskovat, että pelastus on Jumalan armoteko. Kaikki on valmista Jumalan armosta.

Kaikki ovat kutsuttuja, mutta kaikki eivät ota kutsua vastaan. Omasta syystään he jäävät ulkopuolelle. Siten vain harvat osoittautuvat lopulta valituiksi. 

Epistolatekstissä meitä kehotetaan ahkeroimaan pelolla ja vavistuksella, että pelastuisimme. “Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen, että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.”

Mitä me vastaamme tänään, kun Jeesus sanoo: “Tule ja seuraa minua.”