2. adventtisunnuntai 1986

Saarna perhekirkossa Karttulan kirkossa 7.12.1986

3. vuosikerta


Luuk. 17. 20-24

Ja kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sanoi: "Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla, eikä voida sanoa: 'Katso, täällä se on', tahi: 'Tuolla'; sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä".

Ja hän sanoi opetuslapsillensa: "Tulee aika, jolloin te halajaisitte nähdä edes yhtä Ihmisen Pojan päivää, mutta ette saa nähdä. Ja teille sanotaan: 'Katso, tuolla hän on!' 'Katso, täällä!' Älkää menkö sinne älkääkä juosko perässä. Sillä niinkuin salaman leimaus loistaa taivaan äärestä taivaan ääreen, niin on Ihmisen Poika päivänänsä oleva.

Tämän toisen adventtisunnuntain aiheena on Seurakunta odottaa Herran tulemusta.

Kerran eräs pyhäkoulunopettaja kysyi minulta, onko adventin sanomassa kysymys Jeesuksen ensimmäisestä vai toisesta tulemuksesta. Kun asiaa mietimme, tulimme siihen tulokseen, että aiheitten ja tekstien perusteella adventin sanomassa on kysymys molemmista. Adventtisunnuntaitahan on neljä. Aiheet ovat: 1. Kuninkaasi tulee, 2. Seurakunta odottaa Herran tulemusta, 3. Valmistakaa tie Herralle ja 4. Herra on lähellä. Sitten jouluaamuna julistetaan koko maailmalle: Teille on syntynyt Vapahtaja.

Jeesus on tullut tämän maan päälle jo kerran. Se tapahtui ensimmäisenä jouluyönä Betlehemin kaupungissa. Näin sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Mutta sitten kun Jeesus oli lunastustyönsä suorittanut, kärsinyt ja kuollut, hän nousi kuolleista ja astui ylös taivaaseen. Hän palasi Isänsä luokse, mistä oli tullutkin.

Ennen taivaaseen menoaan Jeesus siunasi opetuslapsensa ja lähetti heidät kaikkeen maailmaan ja sanoi: “Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."

Kun opetuslapset katselivat taivaalle hänen mennessään, he näkivät kaksi miestä valkeissa vaatteissa. Nämä ilmoittivat, että Jeesus, joka otettiin taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin he näkivät hänen taivaaseen menevän.

Meillä on siis varma lupaus Jeesuksen toisesta tulemisesta, ja siksi me odotamme häntä. Jeesus tulee samalla tavalla kuin hän menikin. Raamattu kertoo, että hänet kohotettiin ylös opetuslasten nähden ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään.

Ilmestyskirjassa sanotaankin: “Katso, hän tulee pilvissä ja kaikki silmät saavat nähdä hänet.” Joku on sanonut, että tuo pilvi olisi enkelien joukko. Raamattu ei selvästi sano, onko näin, vaikka se puhuu kyllä esimerkiksi Jeesuksen todistajien pilvestä. Kirkastusvuorella valoisa pilvi varjosi Jeesuksen ja hänen kolme opetuslastaan. Raamatun mukaan myös meidät Herran tullessa temmataan pilvissä häntä vastaan yläilmoihin.

Jeesukseen uskoville hänen toinen tulemisensa on suuri ilon aihe. Siksi Jeesus sanoo jokaiselle Herran tulemusta odottavalle: “Rohkaiskaa itsenne, nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.”

Odotatko sinä Herran toista tulemusta? Rakastatko ihan sitä?

Raamattu puhuu niistä, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. Heille luvataan vanhurskauden seppele. Se on rakkautta siihen Herraan, jonka tulemusta me odotamme. Mutta, että voisimme vastaanottaa Herran, meidän tulee olla hengellisesti valveilla. Vain Jumalan sana, sen kuuleminen ja noudattaminen, pitää meidät valveilla. Jeesus sanoo: “Autuaat ne palvelijat, jotka heidän herransa tullessaan tapaa valvomasta.”

Pyhäkoulu tähtää siihen, että lapsetkin voisivat valvoa, ja näin me kaikki yhtenä seurakuntana voimme odottaa Herran toista tulemista.