14. kolm.p. jälk. sunn. 1989

Saarna Syvänniemen kirkossa 27.8.1989

3. vuosikerta


Matt. 11: 25-30

Siihen aikaan Jeesus johtui puhumaan sanoen: "Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne Poikaa kuin Isä, eikä Isää tunne kukaan muu kuin Poika ja se, kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä."


Tämän sunnuntain aiheena on Kiitollisuus

Oletko tänään tuntenut kiitollisuutta mistään asiasta?

Tänäkin aamuhetkenä saamme kiittää Jumalaa uudesta armosta, jonka varassa olemme saaneet päivämme alkaa, sillä joka aamu on armo uusi. Saamme kiittää taivaallista Isää siitä, että hän lähetti Poikansa Jeesuksen Kristuksen tänne maailmaan pelastamaan meitä syntisiä synnin ja kuoleman vallasta. Saamme kiittää Jeesusta Kristusta siitä, että hän kuuliaisena Isänsä tahdolle täydellisesti suoritti saamansa tehtävän. Golgatalla hän vuodatti pyhän ja kalliin verensä meidän syntiemme sovitukseksi.

Nämä ovat peruslähtökohdat kiitollisuuteen.

Sana kehottaa: “Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt.”

Jeesuksen oma esimerkki neuvoo meitä kiittämään ja ylistämään taivaallista Isäämme. Ylistyshän on kiitoksen korkein muoto. Ylistyksessä on koko olemus mukana; se tulee sydämestä.

Jeesus ylisti taivaallista Isäänsä siitä, että Jumalan valtakunnan salaisuudet on salattu viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoitettu lapsenmielisille. Isä on ilmoittanut lapsenmielisille ennen kaikkea Vapahtajan, Jeesuksen Kristuksen.

Lastenmielisten elämässä ja sydämessä Pyhä Henki tekee hiljaista työtään kirkastaen Jumalan valtakunnan salaisuuksia heille itselleen ja heidän kauttaan muille. Niin on Isä hyväksi nähnyt. Kaikki tämä perustuu Jumalan tahtoon, joka haluaa pelastaa kaikki ihmiset.

Samalla, kun Jeesus ylistää Isää, hän ilmoittaa myös valtansa. Hän kertoo Isän antaneen hänen haltuunsa kaiken. Hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä.

Hänellä on kaikki valta myös niiden ihmisten elämässä, jotka hiljaisesti ja lapsenomaisesti nöyrtyvät Jumalan sanan opetuksia kuulemaan ja kätkemään.

Jeesus tuntee Isänsä, ja hänellä on valta ja mahdollisuus ilmoittaa Isä kenelle hän tahtoo. “Ei kukaan voi tulla Isän tykö muutoin kuin minun kauttani”, hän sanoo. 

Eikö ole suurta tietää ja tuntea, että Jeesuksella ja meillä jokaisella on sama Isä! Olemme Jeesuksen kanssa saman Isän lapsia. Saamme kaikki yhdessä sanoa yhä uudestaan: “Isä meidän, joka olet taivaassa…”

Tekstimme loppuosassa Jeesus kutsuu tykönsä kaikki työtätekevät ja raskautetut. Hän haluaa lohduttaa heitä. 

Jeesuksen sanoissa on kuninkaallista valtaa. Se on Kuninkaan kutsu. Ei kukaan ennen häntä eikä hänen jälkeensä ole voinut sanoa samaa. Kun Jeesus sanoo “kaikki”, hän myös tarkoittaa kaikkia maailman ihmisiä. Myös sinua ja minua. Kaikki saamme tulla Jeesuksen luo. Se on Jumalan suurta armoa.

Rakkaat ystävät! Hyvä Paimen kutsuu meitä tänään ehtoollispöytään. Hän antaa meille levon. Saamme levätä Kristuksen täytetyssä työssä. Hänen luonaan löydämme levon ja rauhan, sillä Vapahtaja on hiljainen ja nöyrä. Hän ottaa pois sinun raskaan kuormasi ja antaa oman ikeensä, joka on sovelias ja keveä. Hän kansaa ristiämme siitä raskaimmasta päästä, siksi se on keveä.

Ristin ja vaivan allakin Jeesus opettaa meitä kiittämään. On hyvä opetella jo täällä ajassa kiittämään, sillä taivas on kiitosta täynnä. Pelastetut ylistävät herraa iankaikkisesti sanoen: “Aamen, ylistys ja kirkkaus ja viisaus ja kiitos ja kunnia ja voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti. Aamen.”