3. kolm.p. jälk. sunn. 1989

Saarna Karttulan kirkossa 11.6.1989

3. vuosikerta


Matt. 9: 9-13

Ja sieltä kulkiessaan ohi Jeesus näki miehen, jonka nimi oli Matteus, istumassa tulliasemalla ja sanoi hänelle: "Seuraa minua". Niin tämä nousi ja seurasi häntä. Ja kun hän aterioi hänen kodissaan, niin katso, tuli monta publikaania ja syntistä, ja he aterioivat Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa. Ja kun fariseukset sen näkivät, sanoivat he hänen opetuslapsilleen: "Miksi teidän opettajanne syö publikaanien ja syntisten kanssa?" Mutta kun Jeesus sen kuuli, sanoi hän: "Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Mutta menkää ja oppikaa, mitä tämä on: 'Laupeutta minä tahdon enkä uhria'. Sillä en minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä."


Tämän sunnuntain evankeliumien aiheita ovat: ensimmäisen vuosikerran mukaan kadonnut lammas, jota paimen etsii. Ja kun hän sen löytää, hän nostaa iloiten sen hartioilleen ja kantaa kotiin. Toisen vuosikerran teksti kertoo tuhlaajapojasta, joka uhmaten lähtee kotoaan, mutta palaa kaiken menettäneenä takaisin isän luo. Kolmannen vuosikerran tekstissä kuullaan, kuinka Matteus kutsuttiin Jeesuksen seuraajaksi.

Kaikkia näitä evankeliumitekstejä sitoo yhteen johdantolauselma: “Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on.” 

Matteuksen kodissa Jeesukselta kysyttiin: “Miksi teidän opettajanne syö publikaanien ja syntisten kanssa? Hän vastasi: “Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat.” 

Jeesus tuli siis etsimään kadonneita ihmisiä. Siis sellaisia, jotka jostakin syystä ovat eksyneet täällä maailmassa pois Jumalan valtakunnan vaikutuspiiristä.

Kasteessa me kaikki pääsimme Jumalan lapsiksi ja taivaan valtakunnan kansalaisiksi. Mutta sitten saattoi tapahtua se, mistä kristinoppimme puhuu opettaessaan suruttomuudesta. “Jos Pyhä Henki ei saa lapsena kastettua hoitaa Kristuksen yhteydessä, maailman henki valtaa ihmisen sydämen. Vain hämärästi hän ikävöi Jumalaa ja iäisyyttä. Hän tuntee tosin elämänsä tyhjyyden, ja ajoittain synti vaivaa häntä; mutta hän ei tajua, että hänen tärkein asiansa olisi sielun pelastus. Tällaista tilaa sanotaan suruttomuudeksi.”

Eksynyt ihminen on Jeesuksen opetuksen mukaan kuin sairas, joka tarvitsee parantajaa. Hän tarvitsee taivaallista Parantajaa, Jeesusta.

Kun Jumala katsoi meitä ihmisiä, hän ei nähnyt yhtään tervettä sielua. Hän näki, kuinka ihmiset suurin joukoin kulkivat eksyksissä kuin kadonneet lampaat, tai kuin tuhlaajapoika, selkä Jumalaan päin käännettynä. Kukaan ei tuntunut etsivän sitä, mikä oikein on. Kukaan ei välittänyt Jumalasta eikä huolehtinut kuolemattoman sielunsa pelastuksesta.

Mutta koska Jumala rakastaa meitä sanomattomalla ja iankaikkisella rakkaudella, hän lähetti oman Poikansa Jeesuksen Kristuksen meitä etsimään ja pelastamaan, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän.

Kun Jeesus löytää kadonneen, hän nostaa hänet olalleen, hoitaa eksyneen haavat, eheyttää sairaan ihmisen uudeksi.

Hän itse sanoo: “Katso, uudeksi minä teen kaikki.” Siis kaikki, jotka hän löytää. Ja vielä hän sanoo: “Anokaa, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan, sillä jokainen anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan.”

Aloitteen pelastustyössä tekee aina ensin Jumala. Pyhä Henki kutsuu meitä Jeesuksen tykö julistetun, luetun tai veisatun sanan kautta.

Luther opettaa, ettei ihminen oman voimansa tai järkensä avulla voi uskoa Jeesukseen Kristukseen eikä tulla hänen tykönsä, vaan Pyhä Henki kutsuu häntä evankeliumin kautta.

Tätä evankeliumia, hyvää ja iloista sanomaa julistetaan seurakunnassa. Sitä opetetaan kotona ja kouluissa, erityisesti rippikoulussa. Sana kehottaa meitä pitämään huolta siitä, ettei kukaan jää Jumalan armosta osattomaksi. Tämä on seurakunnan tehtävä. On julistettava evankeliumia lapsille, nuorille, aikuisille ja vanhoille. Jumalalla on kaikki pelissä, että syntinen ja suruton ihminen löytäisi Jeesuksen täällä maailmassa. 

Pyhä Henki toimii Sanan kautta. Jeesus Kristus, joka elää, rukoilee meidän puolestamme Isänsä oikealla puolella. Sanaa saarnataan yli koko maanpiirin, että Jeesus Kristus tulisi tutuksi kaikkialla maailmassa. Tätä on lähetystyö.

Rakkaat ystävät, nuoret ja vanhat! Tänään Jeesus Kristus sanoo sinulle ja minulle, kuten kerran Matteukselle, vain kaksi sanaa: “Seuraa minua!” Mitä me vastaamme Jeesuksen kutsuun? Estelemmekö, kuten viime sunnuntain evankeliumissa kerrottiin? Kenelläkään ei ollut aikaa, kaikilla oli jotakin muuta tekemistä, mutta Jeesusta he eivät tahtoneet seurata. Jeesus kysyy: tahdotko sinä? Mikä on sinun vastauksesi?